Dato: 1871
Fra: Joseph Lewinsky   Til: H.C. Andersen
Sprog: tysk.

[portrtkort]

Dem Etatsrath / Herrn Andersen / zur Erinnerung / an / Joseph Lewinsky / Wien 1871

Tekst fra: Solveig Brunholm