Dato: 2. april 1875
Fra: Chr. Richardt   Til: H.C. Andersen

{Dedikation i Chr. Richardts "Billeder og Sange", 1874]

Til Digteren
Conferentsraad
H.C. Andersen.
Ridder af talløse Ordener,
med ligesaa talløse gode Ønsker.
venligst fra Forf.

2den April 1875.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost