Dato: 16. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Jan 1845

Strax efter Modtagelsen af Deres venlige Brev og de fortrffelige Oversttelser af mine Digte i "Literarische Bltter", sendte jeg Dem med en Reisende et Brev med min hjertelige Tak, tillige med et Par Sprgsmaal; De har ikke gldet mig med Svar, men jeg hrer vel nok fra Dem, naar De nu har lst mine sidste Eventyr, som jeg her tillader mig at sende Dem gjennem Boghandler Kittler; han har, som De vel har seet, udgivet en smuk tydsk Udgave af mine "Eventyr", men jeg er ikke ganske tilfreds med den, da Alt er gjengivet saa frit, at min Eiendommelighed forsvinder.

Hils Ders Fader ret hjerteligt fra mig og gld mig dog med et Brev;/ jeg haaber at De ikke er blevet vred for det udtalte nske at see flere af mine Digtninger gjengivne ved Deres Aand, det ligger jo saa nr, naar man seer hvad godt De har leveret og hvor slemt man af Andre bliver kalfatret.

Fra rsted skal jeg hilse Dem! Bring et venligt god Dag til Dr: Wienbarg og hav mig i venlig Erindring, det vil de vist ved at sende mig en Brevdue, efter Modtagelse af dette Epistel.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

E.S.

Jeg boer i Hotel du Nord paa Kongens Nytorv.

Tekst fra: Solveig Brunholm (ABR 1535 aug 215)