My Dear General C.,

It has afforded me sincere pleasure to have made your acquaintance. There are men toward whom we feel drawn at once, at the first meeting, and who become dear to us. You are one of those men. I do not at all like the thought that we may perhaps never meet again; there is scarcely any probability of my ever coming to America, although the desire is not lacking. I promised you a small bouquet, as a greeting from me to your wife. I have a knack for arranging flowers, but they should be fresh; it is the arrangement of the colors that gives the highest effect. When the flowers dry up, that effect is gone. I must therefore consider such colors as I think will keep the best; but the appearance will not be mucht to boast of. However, it is, at all events, flowers and foliage from Danish soil. Let my hearty greeting, and the remembrance of the father-land, be the fragrance of my bouquet. You will soon return to the land of the new world. Greet all my friends, large and small, men and women, boys, and girls ...

Yours, heartily devoted,

Hans Christian Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Basns ved Skjlskjr

den 31 Mai 1870.

Kjre Hr General Christensen!

Det er mig en srdeles Glde at have gjort Deres Bekjendtskab. Der gives Mennesker man strax ved frste Mde fler sig hendraget til og faaer kjr, og De er en saadan Mand. Det er mig underligt at tnke at vi maaskee aldrig oftere see hinanden, thi nppe kommer jeg til Amerika, uagtet Lysten ikke mangler mig. Jeg lovede Dem en lille Bouquet, som en Hilsen fra mig til Deres Frue, jeg har ogsaa et Talent for at sammenstille saadanne, men Blomsterne maa vre friske, det er Farve-Sammenstningen der virker, blive Blomsterne trre, da er Virkningen borte, jeg maa derfor tage Hensyn til de Farver, jeg troer kunne / holde sig, men derved faaer den kun et ringe Udseende, men det er altid Grnt og Blomster fra dansk Jordbund, min hjertelige Hilsen vre med Erindringen om Hjemlandet, Duften deri. De reiser nu snart til det store Verdens Land, bring mine Venner og Veninder, store og smaae, min Hilsen og seer De Hr Marcus Spring og hans Frue Rebekka, de boe paa Eagle Wood ved New York da bring mig i venlig Erindring, ligesaa hos Udgiverne af the riverside magazine og min Ven der, Hr Horace, E. Scudder (Riverside-Cambridge-Mass).

Hils Deres elskvrdige lille Datter Dagmar og glem ikke selv Deres hjerteligt hengivne

Hans Christian Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Alexander Historical Auctions, Spring 2012 Auction Part II, lot 913)