My Dear General C.,

It has afforded me sincere pleasure to have made your acquaintance. There are men toward whom we feel drawn at once, at the first meeting, and who become dear to us. You are one of those men. I do not at all like the thought that we may perhaps never meet again; there is scarcely any probability of my ever coming to America, although the desire is not lacking. I promised you a small bouquet, as a greeting from me to your wife. I have a knack for arranging flowers, but they should be fresh; it is the arrangement of the colors that gives the highest effect. When the flowers dry up, that effect is gone. I must therefore consider such colors as I think will keep the best; but the appearance will not be mucht to boast of. However, it is, at all events, flowers and foliage from Danish soil. Let my hearty greeting, and the remembrance of the father-land, be the fragrance of my bouquet. You will soon return to the land of the new world. Greet all my friends, large and small, men and women, boys, and girls ...

Yours, heartily devoted,

Hans Christian Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Basnæs ved Skjælskjør

den 31 Mai 1870.

Kjære Hr General Christensen!

Det er mig en særdeles Glæde at have gjort Deres Bekjendtskab. Der gives Mennesker man strax ved første Møde føler sig hendraget til og faaer kjær, og De er en saadan Mand. Det er mig underligt at tænke at vi maaskee aldrig oftere see hinanden, thi næppe kommer jeg til Amerika, uagtet Lysten ikke mangler mig. Jeg lovede Dem en lille Bouquet, som en Hilsen fra mig til Deres Frue, jeg har ogsaa et Talent for at sammenstille saadanne, men Blomsterne maa være friske, det er Farve-Sammensætningen der virker, blive Blomsterne tørre, da er Virkningen borte, jeg maa derfor tage Hensyn til de Farver, jeg troer kunne / holde sig, men derved faaer den kun et ringe Udseende, men det er altid Grønt og Blomster fra dansk Jordbund, min hjertelige Hilsen være med Erindringen om Hjemlandet, Duften deri. De reiser nu snart til det store Verdens Land, bring mine Venner og Veninder, store og smaae, min Hilsen og seer De Hr Marcus Spring og hans Frue Rebekka, de boe paa Eagle Wood ved New York da bring mig i venlig Erindring, ligesaa hos Udgiverne af the riverside magazine og min Ven der, Hr Horace, E. Scudder (Riverside-Cambridge-Mass).

Hils Deres elskværdige lille Datter Dagmar og glem ikke selv Deres hjerteligt hengivne

Hans Christian Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Alexander Historical Auctions, Spring 2012 Auction Part II, lot 913)