Dato: Maj 1822
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

I Slutningen af nste Maaned vil udkomme en Samling af Digtninger under Titel af: Ungdoms Forsg, 1. Deel, indeholdende: Prolog, Gjenfrdet ved Palnatokes Grav, en original Fortlling, og Alfsol, en original Tragedie. -

Blottet for al Understttelse til at kunde studere; som er ndvendigt, da det ellers, vil vre umuligt at kunde hve sig til et vrdigt Standpunkt; ndsages jeg til (i en Alder af 17 Aar) at udgive mit frste Arbeide, i Haab om derved, at kunde fortjene Lidet, da den Hjlp som adskillige delttnkende Mennesker yde mig, neppe kan strkke til det Ndvendige. -

I en Alder af fjorten Aar forlod jeg min Fdebye odense og reiste til Kjbenhavn, hvor jeg var fremmet og ubekjendt for Alle, for om muligt at blive ansat som Elev ved det kongelige Theater, som jeg da ogsaa blev, men uden Gage. - En 3 Aar glede desvrre bort for mig herved, da jeg ikke havde Forstand nok til at ofre Tiden til mig mere nyttige Studeringer, og tillige haabede at faae en lille Understttelse fra Theateret. - Jeg indleverede da til Directionen, et yngere Dramatiskarbeide af mig, med nske at faa det opfrt, og da forlade Theateret og studere. - Men Censorerne sporede der i, paa adskillige Steder, Mangler paa ndvendige Forkundskaber, som den uoverbrende Deel af Publikom vel ikke vilde see gjennem Fingre med, og skrev da blandt andet, da Stykket blev mig tilbage sendt. -

"Srdelis kjrt vilde det vre Dem, hvis dette Vink matte formaae det unge Menneske til at sge, og hans Venner og Velyndere til at forskaffe ham den Veiledning, uden hvilken den Bane, han saa ivrig higer efter at betrde, stedse vil og maa blive ham lukket."

Dette modnede min Beslutning at forlade Theateret og alvorligt at ofre mig til Studeringer. - Hvorfor jeg nu den sidste Juni gik derfra efter Directionens nske, og begyndte at studere, i Haab om at kunde tage min 1ste Examen om en 3 eller hiest 4 Aar. - Da jeg saa siden, ved Informationer vil kunde erhver det ndvendige, til en bedre og lysere Udsigt aabner sig for mig. -

I nrvrende Tid er jeg blottet for Alt, og udgiver derfor mit frste Forsg

[Herfra kun i mikrofilm:] Deres kongelige Maiestts Faderlige Godhed for enhver Undersaat og Kjrlighed for ethvert ikke uheldigt Anlg har givet mig Mod til at anmode Deres kongelige Maiestt * om at tage nogle Exemplarer eller yde mig en lille Hjlp, hvofrved jeg kan betale Bogtrykkeren, da jeg uden dette, maaskee som Forlgger maa lide Tab og da intet fortjene hvor ved jeg kan naae mine nskers Maal.

[Tilfjelse ved *] Jeg stter min Liid ganske til Deres kongelige Maiestts Naade.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost