Dato: 11. november 1885
Fra: Severin Abrahams   Til: Edvard Collin

For Tilladelsen til at opfre "Den nye Barselstue" forpligter jegmig herved til at betale til Hr. Etatsraad Collin Dagen efter den 1ste Opfresle paa Folke-Theatret 100 Kroner. Skulde Stykket opnaa 15 Ofrelser i indevrende Saison erlgges yderligere 50 Kr. og ved den 25 Opfrelse atter 50 Kroner. Skulde Stykke opnaa 45 Opfrelser erlgges et Slutningshonorar af 100 Kroner. Til Gjengd Forpligter Hr. Etatsraad Collin sig til ikke uden Direktr Abrahams Vidende at trffe Bestemmelser dette Stykke betrffende uden frst at have meddelt Dir. Abrahams at en saadan anden Forhandling finder Sted og skal da Abrahams i Lbet af 10 Dage erklre om han vil benytte denne sin Forkjbsret.

11/11 85

Severin Abrahams

Heri enig

E. Collin.

Tekst fra: Solveig Brunholm