Dato: 2. april 1847
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

En Digter, hvis han vil bestaae
Maa ligne forskjellige Fugle
Som Lrken han nok synge maa
Men tale som Visdommens Ugle
Som rn flyve hit mod det Blaa
Og svve langs Jorden, som en Krage,
Som Stork fra sit Hjem maa han gaae,
Men vende med Svalen tilbage.

Vor Digter er fdt netop da
Med Digtkunsten det var paa Helding,
man tnkte, hvad skal der blive af,
Da han kom til Verden som lling*
Han selv det fortrffeligt beskrev
at han ej blev And eller Hane
men som yderst heldigt det drev
at han blev forvandlet til Svane.

Man mrker og snart, han er fdt,
I Danmark Storkenes Vugge,
Thi hvad som er hjemligt og sdt
Han lgger i Storkenes Sukke
han fandt selv Behag i dens Skrog
Derfra hans udmrkede Reisning:
sin Properhed skylder han dog
sit Ophold i Huset hos Meisling. **

Paa Grund af sin Storkenatur
Som Trkfugl han snart vil paa Vandring
Til Engelland gaaer nu hans Tour
For at Laurbrres der til Forandring
Maaskee han forandrer sig og ***
- Dertil er han hjemme for stdig -
Og der bliver fanget paa Krog
Af en eller anden engelsk Lady

Du Helt fra den 2. April
Du reiser til Aarsdagens Fjender
Der samler Du Laurbr og Smiil
Der frdes du nu kun med Venner.
Kom Hjem, men kom endlig betids,
Med Dampskibet eller med Smakken,
Kom kun med den engelske Miss,
Vi skal miauve og kl hende i Nakken.

Egen Melodi

Og dette skal vre Andersens Skaal Hurra!
Gid han maa naae hvert nskeligt Maal!
Hurra!
Vi drikke hans Skaal af den Aarsag,
At det er i dag hans Geburtsdag,
Hurra! Hurra! Den Skaal var bra! Hurra! Hurra!

Edvard Collin.

Tekst fra: Ejnar Askgaard