Dato: 15. oktober 1844
Fra: Caroline Amalie   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Den 15 October

Bedste elskede Svigerinde!

For faae ieblikk[e] modtog jeg dit Brev fra i Lverdags. [...] Andersen var hos mig igaar og ganske rrt over al den Godhed Du og Christian og Brnene have viist ham. Det glder mig saa inderlig naar Kjbenhavnere lre Eder rigtig at kjende. Hans Stykkes Opfrsel vil neppe blive til hans Fordeel, om saa mere de mange vist vil have formeent ham det at have opholdt sig saa lnge ved Hoffet i Sommer. [...]

din troe Caroline

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost