Dato: 20. september 1841
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

[...]

Hjertlig tack fr det goda tillbudet att framfra ett brev till Andersen! Jag har skrifvit till honom p Kpenhamn och ftt frn honom ett bref fullt af interesse och poetiskt lif. Han synes fullt frisk till hjerta och fantasie.

[...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost