Dato: 14. august 1860
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: svensk.

Naxos d. 14. Aug 1860

Kunde jag flyga did min ande ville, s skulle De, kre och vrdade Vn snart se mig p Sor, i Deras idylliska hem, [...]

Hvar r vr Andersen? Jag har alldeles frlorat hans spr sedan jag kommit s lngt i ster. Jag innesluter ett litet bref till honom som jag beder Dem hafva den stora godtheten lta tillkomma honom. Jag lefver i Athen med Holsteinare och lskare af Danmarks litteratur, synnerligen af Deres romaner och Andersens sagor; [...]

Lef vl vrdade och dyrbare vn! M De och Deras Lucia stdse behlla i vnligt minne den som stdse frblifver Deras tillgifna och tacksamma Vninna

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter