Dato: 12. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn 12 Mai 1847

Kjre Hr von Beskow!

Professor David [Ferdinand David 1810-73] fra Paris har vret her en kort Tid i Kjbenhavn og givet nogle "Recreations litteraires", som ikke alene have vret meget besgte og det isr af Diplomater og Alt hvad man kalder "den hie Verden", men han har i hi Grad behaget, ved Valg og Smag, ved sit srdeles skjnne Organ. Professor David bragte mig et Anbefalings Brev fra een af de betydeligste Mnd i Oldenborg, som ogsaa skattede hans Fortjeneste, jeg vil naturligviis gjerne vise ham hvad Tjeneste jeg kan og da han nskede af mig et Brev til Stockholm, har jeg tilladt mig at skrive dette. Jeg er vis paa han bringer Anbefaling til Flere af Deres Kreds og jeg har da herved tillige den Glde at sende Dem min Hilsen i det jeg imorgen reiser for nogle Maaneder til London og Paris. Nyelig tillod jeg mig at sende Dem "Das Mhrchen meines Lebens" ogsaa et Exemplar for Kongen fulgte / med. Det vilde glde mig meget at hre fra Dem og skriver De, da send kun Brev til Kjbenhavn under Conferenzraad Collins Adresse, han veed altid hvor jeg er. I London trffer jeg da Jenny Lind! Fra ehlenschlager mange Hilsner!

med den inderligste Hiagtelse

og Venskab

H.C. Andesen.

[Udskrift:]

Skjalden Hivelbaarne Hr Kammerherre, Baron, Ridder af flere Ordener & & von Beskow i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm