Dato: Oktober 1822
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Da jeg nu ved Fritagelse fra Theatertjenesten seer mig istand til at kunde Studiere med mere Flid end forhen; og haaber da at kunde tage min frste Examen om en 3 Aar. - Det vilde vre mig saa vel til Nytte som tillige en stor Fornielse, hvis jeg maatte beholde min frie Adgang i Parterret. - Til skade for Theaterkassen kan det umueligen vre, og jeg haaber derfor at den hie Direction ei afslaaer min Begiering. - Om det end ikke tillades mig hver Aften, saa ikkun dog de Gange, naar ei alle Billietterne var udsolgte! - Taknemligt skal jeg paaskinne den hie Directions Godhed.

erbdigt

H.C.A.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen