Dato: 30. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 30 April

Kjre Ven!

Istedetfor et Vesitkort, sender jeg her mine sidste Eventyr; De lser jo dansk, ikke sandt? De af Alle vil bedst forstaae denne. En Ven af mig, Hofjunker ehlenschlager er Overbringeren, han ledsager sin Fader, vor bermte ehlenschlager, paa en Reise gjennem Tydskland og Frankerige. Tnk venligt paa mig!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm