Dato: 1. maj 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: Christian Erich Fahlcrantz
Sprog: svensk.

Kpenhamn d. 1. Maj 1849.

Bsta Fahlkranz!

Det er vr elskeliga "EventyrsDigter" H.C. Andersen, som bringar Dig dessa rader. Detta namn r hos Dig anbefallning nog och jag behfver intet tillfoga. Lr Du honom nrmare att knna skall han dessutom n vidara anbefalla sig sjelf. Mycket hade jag att sga och mycket ville jag sge dig om Danmark och de frtrffliga menniskorna hr. Men egentligen borde Du komme hit och gra bekantskap med dem. Om mig sjelf vill jag blott sga att jag hjertligen nskar att mina vnner i Sverige mtte finna sig, s vl, som hr

Din tillgifnaste

Fredrika Brem

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter