Dato: 28. januar 1831
Fra: Henrik Hertz   Til: Sylvester Hertz
Sprog: dansk.

Kbhvn. d. 28de Jan. 1831.

Kjre Broder. Der maa hidtil have hvilet en srdeles heldig Stjerne over Gjengangerbrevene [....]

Maanedsskriftet for Litteraturs Medlemmer billige, veed jeg, hvad jeg har sagt om Andersen, og i nste Hefte, har man sagt, kommer i Anledning af Rumohrs bestialske Reise til Maanen alvorlige Paamindelser til Andersen og hans Kammerater. Rumohr har sagt til en af mine Bekjendtere, at der rigtignok var et Partie, der holdt strengt over Studium hos Poeterne, Formens Rigtighed etc., men at Sligt kun underkuede Geniert, og at han og Andersen derfor havde besluttet at staae i Spidsen for et Modpartie. - [...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost