Dato: 29. april 1862
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[...]

Jeg kan ikke undlade at sende Dig et Par Linier i Anledning af et Inserat i "Aftonbladet", som jeg virkelig lste med en Begeistring, der i lige hi Grad hidrrte fra mine Flelser for Dig som Digter og fra min Nationalstolthed som Dansk. Der stod nemlig at der af et engelsk literairt Samfund arbeidedes paa Udbredelsen af god Lsning blandt Hinduerne, og at allerede en hel Del fortrinlige Skrifter i Oversttelse vare udkomne i de forskjellige bengalske og indiske Tungemaal; men af Alt havde Intet i den Grad tiltalt Almenheden og forvoldet en saadan Glde som H. C. Andersens ventyr og Historier. Jeg flte mig virkelig ganske oplftet ved den Tanke, at Du, blandt Kalidasas Efterkommere og i de Egne, hvor Sakuntala er fremstaaet, skulde feire en saa glimrende Triumf. Jeg ser nu i Aanden dine Vrker trnge ind i det Indre af Afrika og blive aandelig Fde for de Folkeslag, der fr vare Menneskedere. Hvem ved, om ikke dine Fortllinger, der indeholde saa megen sand Religieusitet, endog maatte bidrage til at aabne inene for Christendommens skjnne og trstende Sandheder! Det er dog magelst at have opnaaet et saadant Resultat! Hvorledes skal jeg ret kunne udtrykke min Glde derover! Hvorledes tilgavns lyknske Dig, uden ved at lyknske mig selv til at vre blandt de Lykkelige, der forstaar Dig, skatter Dig, holder af Dig og eier en Plads i dit venlige Hjrte.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost