Dato: 15. marts 1831
Fra: Ove Christian Drejer   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Digt med Pjece: "Riimbrev til Knud Sjllandsfr i Paradiis, eller Gjenmle mod dennes Angreb paa Andersen af P-Davieno. Kjbenhavn 1831.]

Til Digteren H. C. Andersen fra Forfatteren.

-

Alvorlig sad jeg i min dunkle Vraa
Med Callisen og Bang
Og Intet mindre flgeligt, end Sang,
Jeg tnkte paa:
Da liig et Glimt af Solens milde Flammer -
Traf deres Gaves Glands mit mrke Kammer!

Til Tak for hvad med svag, usikker Haand
(Skjndt lnge, skjult, i Ln, og seet af Ingen,
Forsgt og vet) jeg i Rimets Baand
Til Forsvar skrev for Deres Digteraand
En Blomst De skjnkte mig, paa Skjaldevingen
Udhentet dybt fra Hjertets Helligdom,
Og til et Kunstvrk tryllet om!

Saa lnner gode Herre trofast Svend
I Forhold ei til Daaden, som han ved',
Men i Betragtning kun af den
Tendents, hvor han sine Krfter prved';
Og seer taknemmelig, med et godmodigt Smiil,
Sin Tjeners Ivrighed og Iil,
Skjndt vel han veed, han ei hans Hjlp behved!

Hvad kan jeg byde Dem for hvad De gav?
Ak, Intet!
Dog med tilidsfulde Blikke
Mit Rimbrev nrmer sig - at tigge
Ved Deres Fod en venlig Grav!

P-Davieno

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter