Dato: 8. november 1873
Fra: Michael Rosing   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedkation i "Ann' Marie. Et digt]:

Til Hr. Etatsraad H. C. Andersen med Tak for alle deilige Eventyr og al Deres Kjrlighed og Venlighed imod mig fra Deres hengivne, rbdige m. Rosing. Sor 8de November 1873.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost