Dato: 20. maj 1865
Fra: A. de Saint-Aubain   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Jeg tillader mig herved at underrette Dem om, at De er indskreven som Medlem af det kjbenhavnske Asylselskab, og altsaa kan besge Generalforsamlingen i Eftermiddag Klokken 5, i Studenterforeningens Lokale og saafremt De har Lyst.

Venskabeligst

A. de Saint-Aubain

Mandag 20 mai

S.T.

Hr. H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 27)