The Hans Christian Andersen Center

Dato: 21. april 1826
Fra: H.C. Andersen   Til: Ane Marie Pedersen
Sprog: dansk.

Erindring er en venlig fager M

Der flger os fra Barndoms Drmmerige

Der svver med os over Livets S

og vil med Sjlen til Guds Himmel stige.

Alt hvad Hun seer, Alt hvad som Hiertet rrer

Med trolig Haand hun paa sin Tavle frer

Men Tiden er en kold og gammel Kimpe

Der med sin Dis selv Elskovsdrikken dmpe.

Han kommer frem med Storm, med Snee og Slud

Og sletter mangt et venligt Billed ud.

Men er det kirt for os, Erindrings Minde

Du skirme os det Goldt for Slud og Vinde

Min Vei gaaer rastls mod det vide Fierne

Jeg har kun Harpen og mit haab paa Gud.

Nu skilles vi - Dig vinkede Hymens Stierne

Til nye Glder kalder den dig ud. -

Erindring om den svundne Tid os flger

Med kirlig Haand jeg Mindet vogte vil

Og hvergang jeg seer munter barnlig Lyst

da dit skal flamme dobbelt i mit Bryst.

venskabeligst

H. C. Andersen

Slagelse den 21 April 1826

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 345-47)