Dato: 3. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Meyer
Sprog: dansk.

Kjære Hr Meyer

Hjertelig Tak for Deres smukke, varmtfølte Digt til mig, dog ikke for dette men af sand Deeltagelse for Dem selv og Deres ønskede jeg at kunne opfylde Deres Forlangde at skrive et Par Forord til den lille Bog. Jeg udtalte mig imidlertid strax for Dem, sagde hvormeget det var min Følelse imod at optræde som Fadder til en Oversættelse. Mit Navn vilde ikke kunde være Dem til den Nytte De antog. Jeg har nu læst flere af de tilsendte Fabler og er af den Mening at De ikke i den Form Florian fortalte og de her gjengiver disse kunne finde engang i vor Tid. Jeg kan ikke anbefale til Læsning da de ikke more mig selv [overstreget, ulæsteligt]

[ ...] send mig en Subskriptions Plan, jeg skal da, vistnok see til at faae flere af mine Venner til at tegne sig og jeg saaledes bidrage lidt til Afsætning. Faaer De af andre danske Forfattere Bidrag til f.Ex en nYtaarsgave da skal jeg ogsaa med Fornøielse give Dem mit.

Men skrive Forord - bed mig ikke derom.

Deres hjerteligst

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 780)