Dato: August 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Buntzen
Sprog: dansk.

til Professor A. Bunzen

Kjre Ven!

Vi have levet lnge sammen i Byen, ja endogsaa i Byernes By, vi vare i Paris [1843], men det er noget ganske andet at vre sammen med Folk paa Landet og i Vandet man glemmer Floren og tnker paa Adam. Tak for Landlivet og Vandlivet, tak for de uanmodede skjnne Ord i din Se-P-Salme og den der medflgende rembrandtske Tegning nsten kunde jeg glemme at Du er Professor - jeg rgrer mig naturligviis frygtelig over at jeg ikke er det! jeg kunde glemme Vrdigheden og sige: "jeg er stolt af Dig, Andreas!" Jeg har lst den tre Gange og seet paa Billedet tre Gange tre, Du skulde have et vers igjen, Du skulde have en Tegning igjen, men jeg er fattig og derfor kommer jeg i Prosa men husk paa Jean Poul selv drev det ikke videre og han var dog en Digter, som aldrig Hatting blev det! Tak for de skjnne Dage i Aranjues, - ja nu har jeg ikke Don Carlos eller en Geographie ved Haanden og kan see hvorledes Aranjues bogstaveres, men Du / forstaaer mig! Dersom engang vor tilkommende Brevvexling kommer ud, forlanger jeg at dette Brev ikke optages og det ene og alene for Ordet Aranjues. Reisen her til gik ivrig med Extrapost, vi var fire Vogne i Flge og i Frygten for Cholera, der skal have vret ubehagelig paa Banholm, saa man snart den ene Vogn holde og saa den anden, idet Passagerne fik den Fornemmelse, som man siger ogsaa kjendes paa Soldaten, naar han gaar i Kamp! "Svage Ddelige!" vilde Samiel sige. Jeg har i Dag vret hos Boghandler Hst og kjbt mig "Claudius" alle hans Vrker og det alene fordi der saa tidt staaer deri Navnet "Andreas"! ham er det og dersom det ikke rrer Dig, saa vil jeg aldrig vrvle meer! men kun hjerteligt, broderligt, som her, trykke din Haand, tak kjre Ven for de smukke Timer vi levede sammen paa Corselitze [12-18.8.1850], Du er en riig, elastisk Natur, fra den legende Spg til den sande dybe Alvor, jeg forstaaer / Dig, jeg skatter Dig, gid Du vil altid blive mig venlig og god, forstaae mig bedre end mine mange Landsmnd gjr det. Og nu ret hjertelig Lev vel!

Din inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 326-28)