Dato: 31. december 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise
Sprog: dansk.

[Kladde]

Ophøiede, velsignede Dronning

Hvorledes skal jeg ret udtale tale mig for Deres Majestæt: Hjertets Tak og dyb Taknemlighed. Endnu har jeg ikke Kræfter til at skrive men det er mig i Trang der Dag for Dag bliver større og heel overvældig mig. Deres Majestæt, [overstr. Kongen] Kongen og hele Kongehuset have [overstr. viist] under min Sygdom, viist og vise mig en – Naade er et for fattigt Ord, - naar en Deeltagelse, et Hjertelag, jeg aldrig glemmer. Det smukke hjertefriske [kongelige] Brev Deres Majestæt [22.12., se: Brev] forundte mig Concert-Dagen for faae Søndage siden, / [langs kanten:] Gid leve forud gode Efterretningerne fra Storførstprindsens Hjem hvorhen danske Hjerter og Tanker .../

det lille Julebillede hvor om deres Majestæt har ladet groe Blomster og ladet deres navne groe hører med til mine Erindrings Rigdomme. Tak! Tak! Gud glæde og velsigne Deres Majestæt, som alle mine af Gud ophøiede kjære i det Kongelige Huus. [overstr: tilgiv om Form og Udtryk ere de rette,] Da ved dette Aars Begyndelse Deres Majestæt var i Grækenland, udkom et Hefte Eventyr og Historier, [overstr: blandt hvilke Lysene, den store Søeslange fandtes, jeg sendte] ikke Leilighed efter Deres Majestæts Hjemkomst at overrække den lille Bog, maa den nu bringes med det nye Aars Begyndelse [Brev og Brev]. Med mit Befindende gaaer det langsomt frem til det Bedre, der vil altsaa ligge nogen Tid til at jeg /

[langs kanten:] personlig, om Gud vil kan personlig aflægge min underdan

Taknemlighed Taknemligheds Udtale for Deres M

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 387-88)