Dato: 7. juli 1829
Fra: Knud Kjer   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Ved et venskabeligt Laan har jeg i dette Foraar gjort Bekjendtskab med frste Aargang af Deres Blad. Jeg fandt det lille Digt med Overskrift "Det dende Barn", i No. 77, saa smukt, at jeg prvede paa i Grnlands Sprog at give det lige saa simpelt og naivt som Originalen, og giver mig den Frihed, hosstaaende at sende Dem Oversttelsen, i det Haab, at en saadan, i et Sprog, i hvilket metriske Oversttelser ere saa sjeldne og saa vanskelige, ikke vil vre uden Interesse for Dem eller Deres Lsere. Jeg anmrker, at den, for her i Landet at have noget Vrd, maatte kunne synges, og at den derfor er indrettet til Melodien af "Midnatstimen i Taarnet slaaer", med en saadan Forandring i Versemaalet, at anden og 4de Strophe have faaet et lige Tal af Pedes [lige mange versefdder].

Holsteinborg d. 7 Julii 1829.

rbdigst

Kjer.

Mission. ord.


Merak tokolersok.


Kassukaunga ananang !

Sinitsiarmilanga!

Kijank! sardliardlunga

Sinek saissegingma!


Kijank! tupedler imm!

Kijaneret ou nakau;

Timmingoavkut niglerse!

Kamnalo annordlerkau.


Singub kassursarpanga

Nuennarkemionga;

Sinektorsin narangama

Engelit tekkoaka.


Sennimne irsigiuk

Isarolik Engele,

Erinalo tussaviuk?

Tussarnekau kissime!


Sullnueenik atatavta

Pirksoma tunninerpa?

Sullukaissanermy onga

Mane innutidlunga?


Imakale tokoguma

Isarokaissersonga?

O kallungna, ananang !

Sadlunga pissegingma!


Sang erkipinga arksavkut

Sikkitidlungalo?

Ounakautin ullursavkut

Kausersinnardiutidlo!


Pigituinaissauarma

Annersarolukennk!

Kijavit? kijalerponga!

Arnaga kijakennk!


Kassugaluktnarponga

Sikkorngeromarponga!

Irsiginiaissegingma,

Engelib kuningmanga!


Tekst fra: H.C. Andersen Centret