Dato: 21. september 1846
Fra: Poul Chr. Stemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Efter Allerhøiest Befaling udfærdiget i Hs. Kongelige majestæts Ordenscancellie. Undertegnede Cantsler for Hs Kongelige Majestæts Ridderordener gjør herved vitterligt at det allernaadigst har behagt Hs Majestæt ved allerhøiest Rescript af 18de September 1846 at udnævnte Hr. Hans Christian Andersen, Candidatus philosophia, til Ridder af Dannebrogordenens tredje Klasse.

Kiøbenhavn, den 21de September 1846.

Stemann.

/ Lindberg

[NB: Der står Dannebrogordenens!]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus