Dato: 17. december 1823
Fra: H.C. Andersen, Anne Marie Andersdatter   Til: Hans Fr. Gude
Sprog: dansk.

[Pskriften p Brev]:

[Med HCAs hnd:]

Af de mig efter min Bedste-Fader Anders Hansen tilfaldne 54 Rdlr 80 Skilling i Sedler og Tegn er er blevet udbetalt til min Moder 15 Rdlr hvorfor Qviteres

H.C. Andersen

Slagelse den 17. December 1823.

[med fremmed hnd - for HCAs mor:]

Forestaaende 15 rb er mig betalt der herved tilstaaes. -

Som Laugsvrge

A.M. Anders Datter.

med frt Pen.

O Hansen

Som Laugsvrge.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus