Dato: 12. august 1841
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

[Til Skalden och Romanforfattaren

H. C. Andersen

Kpenhamn]

Stockholm d 12 Augusti 41

Ni er ter hemma i Ert fderneland, bsta Herr Andersen! och bland de rster, som hlsa Er vlkommen, msta jag fven blande min! Och gerna kunde jag hrvid gra mig till representant aff en stor Del af svenska Allmnheten, ty mnga mnga sympathier har skalden och romanfrfattaren Andersen i svenska hjertan. Ja, var o s hjrtligen vlkommen, med era syner frn stlandet och Ert nordiskt varme och trofasta hjerta.

Tack nu s hjertligen fr Ert lilla s vnliga bref kort fre Er afresa frn Danmark! Det gick mig till hjertat, och jag hade ju gerna velat enligt Er nskan / besvara det p Rom. Men jag ville frst lsa Er Maurerpige, och det drjde lnge, innan den kom till Stockholm. D jag slutligen anskaffet mig den,f ik jag veta at ni skulle lemna Rom fre tiden da ett brev frn mig kund ha hunnit Er der. Jag var bra ledsen dert. Jag kunde sedan att Maurerpigen icke gjort den lycka det vackra Stycket fortjenar; men deruti delar dess forfattare lika de med andra utmrkta Skalder och romanfrfattere Gthe, WalterScott, Byron, Bulwer, och Bulwer i synnerhet ha icke lyckats p scenen. Det lyckes om vore det en gng fr alla beslutet p Parnassen, att Dess gynnade Sner dock ej skulle f skrda lika vita lagrar p alla litteraturens flt. Likvl har jag sednare hrt att Spillemandens firade och lskade frfattare, fven, intagiet publiken, p fyra timmer i Harem! Det r meget! / Det skulle hjertligen gldje mig bsta Herr Andersen att hunnit hra ngot ifrn Er. Jag villa hra aff Er sjlv, hvad jag nd r viss p, at Ert hjerta r fr rikt, og fr stort fr at lta sig pinas aff smsinners anfall. Ack. Lt dem falla och tnk blott p att stiga, s som himlen velat det, du den utrostade med s skna gafvor, stiga i vra hjertan liksom p digtens Jakobs-stege.

Jag lngter nu s att f hra ngot frn den hederlige Patriarchens hemland, det underbara sterlandet. Om jag ville fara nogotstedes, s vore det dit. Cette vielle Europe mennuie! tminstone hvad resor och resbeskrifningar vidkommer. Dt er uppkok p uppkokt. Jag skulle ej orka ens se p Colliseum och andra, Romas hrligheter, s genomsedda och genomtygade frefalla de mig. Nei! Island eller --- Palestina. Der nnu kan man andas i fred fr ngmaschiner och kunstdomare.

Min lilla, kra Syster Agathe, tnker ej precist som jag. Hun r srdeles frtjust af Italien, dels fr dess konstverk, dels fr dess sjl, och hon behfver allt imellant nogra strlar af den sednara fr att upplifna och styrka sig vid. Hun behfvar det i synnerhett nu, d hennes hlsa af sorger blivet mycket skaked. Hon skall derfre med min mor dette r fvervintra i Nizza jmte nogra nra flgtingar. Jag finner mig deremot s vl i norden at jag ej gerna vill skrpa i fdern. En enslig vinter p vrt gamla famlijegods skulle bli mig rtt s god som Nizza frtjusanda klimat, och sndrifvarna rtt s hlsosamma som drufvor. Nsta sommar fr jag, vill Gud, ter omfamna De mina i fdernelandet. Jag skulle emedlertid skrifva flittigt, men icke utgifve nogot frrn kanske om ett r. Lef vel. Lef lycklig. Nikan det, ty Er sjl r god och rik. Deri ligger den nyktbara, lnge af Alchemisterna skta Stenen, som kan frvandla alt i Gull. Tnk i vnlighet p en Svensk vninna.

Fredrika Bremer.

[I midtermargin:] Mulatten gafs hr frleden Vinter med bifall. Vr frnemsta Aktrice, Fru Hjortsberg. spelade Cecilias rol. I r pnas Theatersaisonen med Mulatten.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus