Dato: 5. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Lund
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5te April 1875.

Herr Redaktr!

Som Svar paa Deres venlige Skrivelse har jeg at sige, at mine Forldre fortalte mig som Barn at jeg var fdt tt ved Graabrdre Torv i Odense, men man viste mig aldrig stedet, jeg kjender det ikke; jeg var nok neppe eet Aar gammel da vi flyttede derfra hen til Munkemllestrde: der staaer mit "Barndoms-Hjem" hvortil Erindringerne knytte sig og det er i dette Hus, Odense rede Byraad paa min halvjerdsindstyveaarige Fdselsdag hdrede mig ved da at lade indstte en Mindetavle.

I Fyens Stiftstidende, forrige Uge, vi De kunne lse derom, og i Nummeret, Lrdagen den 3die April, meddeles, vil De see, at jeg i mit Svar nvner det lille Digt, jeg har skrevet til mit "Barndoms-Hjem" og siger, at det vil faae Plads under Billedet af samme i "Sndags-Posten."

Deres osv.

H. C. Andersen

Tekst fra: Brev, dateret: Kjbenhavn, den 5te April 1875, til Redaktren af Sndags-Posten.