Dato: 15. marts 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn Mandag Morgen den 15 Marts 1869.

Kjære Fru Ørsted!

Professor Meldahl og Frue have indbudt mig til paa Onsdag Middag, jeg har ikke været der i Huset i dette Aar og modtog derfor Indbydelsen, jeg har saaledes ikke den Glæde at samles den Dag med Dem og Deres. Lille Hans Christians Billedog skal jeg strax slutte saa snart De, efter Løfte, sender mig den.

De hjerteligste Hilsener til Frøken Mathilde.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm