Dato: 16. december 1823
Fra: Hans Fr. Gude   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[ptegning p Brev

[Notarens skrift:]

At H. C. Andersen i min Overvrelse, som Notarius Publicus i Slagelse Kibstad, egenhndig har underskrevet ovenstaaende Afkald, og at Hr Dr.Meisling har mig erklret egenhndig at have underskrevet samme; som Andersens beskikkede Curator; det attesteres hermed under min Haand og Notari Segl.

Slagelse d. 16de December 1823

Gude

Notarius Publicus

Som Notarie Vidner

Westergaard

Bendixen

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)