Dato: 7. februar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Friederike Serre, f. Hammerdörfer
Sprog: dansk.

[kladden er nederst på den danske kladde til Brev]

Kjære Fru Serre!

Lad mig endelig vide paa hvilken Tid De er hjemme i dette Foraar og Sommer, thi jeg modtager Deres venlige Indbydelse og kommer en 14 Dages Tid til det sommerskjønne Maxen, hvor jeg veed jeg har trofaste Venner, men da jeg har en større Reiseplan er det mig om at gjøre at vide Tiden De og Deres mand er der, om jeg altsaa paa Ud- eller Hjemreisen skal bedst kunde vælge at komme. -

Stampes er paa Sicilien hvor de leve Baller og Glæde; den yngste af Sønner er her i Kjøbenhavn og gaar nu i østerisk Tjenste. Stamherren, gift med Viggo Drewsens Søster, er denne Vinter i Kjøbenhavn og har to nydelige Smaapiger, jeg er Gudfader for den Ældste og naturligviis ligesom lille Viggo alt faaet et Digt af mig. - Nu hører jeg snart fra Dem!

Deres o.s.v.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12,39)