Dato: 12. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelmine von der Decken
Sprog: dansk.

[Nederst p dansk kladde til Brev

[12 Juli 1850]

Kjre Fru Baronesse! - Dresden

De skrev mig til for halvandet Aar siden, at De fra Deres naadige Konge havde modtaget til mig en kostbar Ring, som h[der]lige Tegn paa hans hie Velvillie; jeg svarede Dem, kjre Veninde, at [overstr: det var mere] jeg ikke kunde modtage da en saadan Naade, [overstr: at jeg heller ikke da vilde havde] Tydskland var i Krig med Danmark. - Nu har vi Fred; Venner rkker hinanden Haanden. - Er Ringen gjemt, som De sagde til bedre Tider - da vil jeg nu kunde modtage den, nu kunde udtale min Tak. Send den til min Boghandler Lork i Leipzig, han vil vide at faae den med sikker Leilighed til Kjbenhavn.

Deres osv. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 25)