The Hans Christian Andersen Center

Da den med Syngespillet "Den anden April" indleverede originale Composition af Directionen er bleven forelagt tre Musikkyndige til Bedřmmelse, og disse eenstemmigen have erklćret den for ubrugelig; og da Stykkets Text er af den Beskaffenhed; at den, i det heldigste Tilfćlde allene ved en sćrdeles udmćrket musicalsk Compostiion vilde blive brugbar for Scenen: maa Directionen, i Fřlge Hr Conferentsraadens i Skrivelse af 14.de Sept. 1832 yttrede Řnske, herved tienstligst meddele Dem: at den ikke, til Opfřrelse paa det Kongelige Thater, kan giřre Brug af bemeldte Syngespil eller sammes Composition, hvis Partitur, tilligemed Texten, herhos fřlge tilbage. -

Directionen for de Kongelige Skuespil

d: 5.te Januar 1833

F. Holstein C. Molbech C. L. Kirstein

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost