Dato: 1826
Fra: Harald von Holstein   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
Mindet helst af Venskab glder, Mindet er os stedse kjrt

Mindet os i Modgang trster, og os atter Mod det gi'er;

Derfor ofte jeg gjenkalder dig; som var du selv mig nr,

Og naar Musen dig ei kalder, mindes mig, din Ven jeg bli'er;

Harald Holstein

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost