Dato: Maj 1826
Fra: Carl Bagger   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Digteren H. C. Andersen

fra hans Ven

Carl Bagger.


Du trder paa en farlig Bane,

Som Middelveien taaler ei,

Tidt naar Du Roser monne ane,

Seer Du henvisne Livets Mai.

At vre Digter er vist herligt,

Han drmmer mangen gylden Drm,

Men sjldent vil hans Veie kjrligt

Indslynge sig i Verdens Strm.


Tidt har han ei, hvortil han hlde

Kan Hovedet i Sorgens Stund

Orkanen i sin blinde Vlde

Nedslaaer hans sidste Haab til Grund,

Da maa ei modls Taaren rinde,

Ei blndes maa hans Digtersands,

Men i sig selv han kraftfuld finde

Sin Trst, sit Haabt sin Laurbrkrands,


Kmp mandigt ud de tunge Kampe,

Og vr dog stedse Barnet liig,

Thi spinkelt sender Aandens Lampe

Sin Straaleflod ei hen til Dig,

Og sidst skal jeg mig vist ei glde,

Naar, Yngling, jeg at skue faaer

Dig paa det hie Digtersde,

Som Mange nske, Faa kun naaer.


(Sor i Mai 1826).

Tekst fra: H. C. Andersens Album