Dato: 20. oktober 1840
Fra: Madseline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 20. Octb 1840

Ogsaa mit hjertelige moderlige Levvel til Dem kjere Andersen, Gud ledsage Dem! og lade Dem nyde ret megen Tilfredsstillelse af Deres Reise, jeg haaber at Sydens milde klare Himmel vil virke velgjrende paa Deres Sjel og Sind, tnk paa, at Herlighed og Elendighed, Glde og Sorg, Ondt, og Godt, forsvinder i det bundlse Svlg og altid rinder Strmmen fort, brer Et efter et Andet forbi det flgende je, indtil vi ogsaa rives hen og overlader Pladsen til Andre, dog efterlader Digteren her paa Jorden et Navn som ikke glemmes.

Gud veed om vi sees mere, jeg er svag, Lngsel og Savn ere mine Ledsagere, mine elskede Brn binde mig jo endnu til Livet; men ogsaa de Fleste af Dem fjerner Ndvendigheden fra mig, Jette og jeg blive ene tilbage, gld os da imellem med nogle Linier, naar Deres Hjerte er fuldt af alt det Skjnne De seer, det vil finde Gjenklang hos Deres ensomme Veninde. At vi igjen har svvet imellem Frygt og Haab for et elsket Liv har vel Jette meddelt Dem. Nu nok herom. Gud velsigne Dem! Lev vel Lev vel!

Deres hengivne Madseline Hanck

Mine Brn hilse Dem saa hjerteligt.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (kopi Rigsarkivet)