Dato: Maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

[...]

mer i Hnder og Haandled. Kan man have Gigt i Hjertekulen. Jeg spiser ivrigt med Appetit, isr Frokost, og mellem maaltiderne fler jeg mig ganske vel, naar kun ikke Opholdet bliver for langt.

-------------

Her har De nu en niagtig Skildring af mit Befindende, jeg vil haabe at De seer deri god Fremgang til Bedring.

Excellencen var hjemme i Pintsen [24-25. maj] og hist elskvrdig og god, nu er han igjen i Kjbenhavn. Vi lever stille her ude, men vesignet og herligt. Solen skinner, Skoven er i sin Pragt og rundt om mylrer Blomster frem. bletrerne prange i al den friske blomstrende Deilighed, vi have Maaneskin og / Sang af Nattergalen, men dog fryser jeg mod Aften og har da endnu i Kakkelovnen.

Deres ldste Datter er jo nu i Besg hos Jonna. Derude fra hrer jeg saa godt som aldrig og er nsten ganske en Fremmed for Brnene. Det troede jeg engang ikke vilde skee.

Glder De mig med Brev, kjre Ven, da send det over Skjelskjr, jeg bliverpaa Holsteinborg til den 11 Juni, tager da over til Bregentved hvor Grev Moltkes vente mig og hvor jeg ikke har vret i 20 Aar. Nu er jeg aldeles hyggelig og hjemme paa Holsteinborg, jeg vil vist med Veemod forlade dette Sted og de kjre Mennesker her; thi naar [overstr: som] man som / jeg nu, ikke har mange Sommere at leve i, er hver Bortreise fra et kjrt Sted, et tungt Farvel. Lad mig vide lidt om Deres Befindende.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Holsteinborg Mai 1874

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1009-11)