Dato: 13. juli 1847
Fra: Nils Anton Barck   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Min kra Broder!

Jeg hoppas at du ej illa upptagar, at jag engagerat dig och din vn, hvars namn jag ej hgkommer, fr luncheon i morgon p Hampton-court hos en af Londons vackaste Damer och en [af] dina ifrigaste beundrare, nmligen Mr. Montgomery som hade mnat att resa upp till London i morgon, men nu stanner p Hampton-court fr at f njet gra din bekanntskap.

I morgon kl. 9 r jag hos dig, till dess lef vel.

Din tilgifne vn.

Nils Bark.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost