Dato: 25. marts 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Athen

den 25 Marts 1841.

Igaar Klokken 9 var min Qvarantaine forbi, jeg seilede til Pirus og kjrte med nogle Amerikanere af mit Selskab til Athenen; jeg havde af en Tydsker i Neapel faaet en skrkkelig Skildring af hele Grkenland, selv af Athen,men slige Folk, der var her for nogle Aar tilbage tnke ikke paa at f Ex Athen ikke kan sammenlignes med nogen anden europisk Stad, et Par Aar for den har en uhyre virkning, Byen voxer selv mens jeg skriver dette. Mellem Pirus og Athen var for nogle Aar kun Sumpe, nu er her Agerland og en god Landevei, vi kom gjennem en Olieskov og til Athen, der synes mig lidt mindre, eller omtrent som Odense; det frste Indtryk er det, at Byen i strste Fart er muret op til et stort Marked og flere Gader ere verkelig ikke ulig de Telt?Gader der er paa Odensetorv St Knuds Marked, hvert Huus er en saadan aaben Boutik paa Husets Brede; Lredet naaer over Gaden; de fleste Huse ere to Etager og i alle findes Tr Gulv; to Hovedgader Hermes og olus Gaden skjre hinanden, jeg boer i den frste i Hotel Mnich, det bedste Hotel; jeg har et srdeles godt Vrelse med alle Beqvemmeligheder. Tt ved er en Cafe saa prgtig, at den ikke staar meget under den i Hamborg saa megen udskregne Pragt Caffe ved Alsteren. Vor Landsmand Architekten Hansen er i fuld Virksomhed den ene store Bygning reiser sig efter den anden; det nye Slot er anseelig og ligesaa Universitets Bygning; med ham og en Deel Landsmnd, samt vor ( nederlandske ) Travers Konsul tilbragte jeg Aftenen igaar hos Dronningens Hofprst en Holstener, hvis Kone er fra Frederiksborg ; de vidste alle af tydske Aviser at jeg var i Vente og tog saa kjrligt og smukt mod mig Manden siger han har lrt Dansk af Improvisatoren. Champagnen knaldede for Danmark og for mig og ud paa Natten fulgtes jeg hjem med Lys thi uden Lanterne, er det en Politie Lov, ingen om Aftenen maa vise sig paa Gaden. Opholdet er ivrigt meget dyrt 2 Species daglig [ ] reiste jeg da 3 eller 4. Min frste Udflugt bliver nok til Delphi, hvor den stakkels Mller paadrog sig Dden. Stor Lyst har jeg til at gaae fra Grkenland til Smyrna og derfra til Constantinopel, men om det skeer eller ei, er endnu uvist; jeg maa senere bestemme mig efter mine Finantser og efter Climatet, dels ogsaa hvor meget Grkenland holder paa mig; paa fire Dage kan jeg vre herfra i Constantinopel.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost