Dato: 14. juli 1824
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kire Sn

Jeg har skrevet Dig til sidst med den unge Lodmann og kan ikke begribe vordan det er at Du ei har skrevet saalenge ieg er meget Bedrvet derover da ieg frygter Alletid det verste da ieg troer ikke andet en Sygdom kan vre Aarsag til Din Glemsel, og Du har stoer synd at Du saarer mit mt flende Moder hierte med din lange Tau[s]hed da Du ved ieg, naar Du Rigtig tnker Dig om at ieg har Aldrig ngtet Dig noget om det har vret mig nok saa besvrlig at skaffe til veie, og den gang kunde du ogsaa let fornyes da Du var tilfres med nogle Kartfler. Gud Hans Ch. di dage kan Du saa Rendt glemme og ikke Erindre din Moder med Noget Brev fra Dig - ieg har Gud vre lovet Helbred og slider mig igiennem med Besverlighed ieg kan lade Dig vide at Jomfrue Lotterup bliver i dette 0yeblik nedsadt i Graven hun har mange gange spured til Dig saavelsom Oberst Lyt Gludbran Rigmester Schov og Hr Iversen med mange flere, men da Du ikke har ladet mig hre fra Dig kunde ieg ikke give dem underretning, skriv mig forgudskyld snarch til da ieg lenges meget Bisbinden taler ofte om Dig - fra Madam Jensinius og Datter skal ieg hielse Dig, der kommer ieg Meget - lev nu saavel som din bedrvede Moder nsker Dig og forgudskyld lad ikke stolthed Regere dit unge Hierte men tnk ofte paa Din Bedrvede Moder

Ane Maria Jrgensen

Odense d 14 Juli 1824

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter