Dato: 7. juni 1839
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d..
Sprog: dansk.

[Censur: "Den Usynlige paa Sproge"]

At en Kjbmand fra Lgstr paa Sprog lader sig indbilde at blive usynlig ved at drikke nogle Draaber og sige noget Nonsens - at et heelt Selskab blive enige om at spille Comedie med ham, og at han endelig bilder sig ind ei at kunne blive synlig, fordi han har glemt Trylleordene m.m. - dette er et meget gte Andersensk Sujet; og Udfrelsen deraf er saa farceagtig, aandls og triviel, saa man af en "dramatisk Spg" fra den Haand vil forlange det. Jeg veed ikke, hvad et Publicum, der udpeb Hertz's "Flugt til Sprog", vil gjre ved dens endnu langt ubetydeligere Gjenganger; men jeg veed, at om endog Intet skulde hindre Skuespiller Ptges fra at give dette Stykke til sin Sommerforstilling, kan jeg ikke give det mine Stemme til videre Opfrelse.

7. Junii 1839

M.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter