Dato: 3. juli 1820
Fra: H.C. Andersen   Til: Subskribenter
Sprog: dansk.

For en Tid tvinger min Trang mig til at anbefale min Skjbne i delmodige Menneskevenners Hnder, da jeg nre den inderligste Tilbielighed for Skuespillerkunsten og fler mig ene fdt til Thalias Tjeneste. - Jeg har nu havt den Lykke efter omtrent eet Aars Ophold her i Staden (hvilket er gjort mig muelig ved Hr Profe: Weise, Siboni og flere delmodiges Understttelse) at blive for det frste antaget som Dandse Elev for siden at blive Skuespiller) som jeg haaber at blive instruxert i i denne Saison) blottet for alt vovede jeg mig til Hovedstaden da mine Forldre (hvis Opholdsted er i Odense) formeddels deres Fattigdom intet kan bidrage til min Understttelse ndes jeg til at henvnde mig til delmodige Mennesker om en liden Maanlig eller Qvartalis Understttelse (uden vilken Jeg ei kan naae Maalet for mit inderligste nske) saa lenge til jeg selv kan leve af Theateret danaar jeg har henimod 200 Rbdlr jeg godt kan leve endnu nyder jeg intet derfra, men haaber snart lidet. - Jeg beder hver deltnkende Menneske at tage i gunstigt Overveielse hvor nr jeg er min Lykke og hvor lidet der kan skille mig derfra. - Evig skal jeg sge at vise mig Taknemmlig

Underdanigst

Hans Christian Andersen

Kjbenhavn den 3 Juli 1820

Professor Weise
Kirstein Etatsraad
Krieger Contre admiral
Fru Colbirnsen
R. Nyerup
Jomfrue Holm
Jomfrue Radmer
Falbe Conferensraad
Thortsen Kammeraad
Hegh-Guldberg cand.jur
F. Hegh Guldberg
D. Fritzsche
Fr. Kuhlau
J. Abrahamsen
A. Keyser
Coldevin Mazar de la Gardej, student
Monrad, Student
A. P. Liunge
Liebenberg
H. C. rsted
O. Colbirnsen
Roepstorff f. Comtesse Holstein-Ledreborg

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter