Dato: 26. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 26 Mai 1865.

Kjre, fortrffelige Ven!

Tak for Din Bog! den kom som en frisk Bgegreen ind i min Stue, eller rettere, den kom, som var det Dig selv, livlig, aandfuld veltalende, dit vsenlige Jeg i hele sin gode, smukke Skikkelse. Du siger saa mangen slaaende Sandhed, der skal og maa klinge ud imellem os; Du tegner med raske Trk og faae Linier Saameget af hvad der hrer Din Samtid til. Tak for Bogen og tak for at Du selv sendte mig den, det er igjen et fornyet Beviis paa at jeg er venlig i din Tanke. Jeg er ogsaa meget glad / over det betnksomme Arangement, at man har faaet Dig til at opfriske, eller hvad det nok kaldes, paa ny at stte i Scene, tre af dine ldre Balletter; de er alle tre digteriske Arbeider, men jeg er gladest ved "Kermessen", det er et saa gte Ballet-Sujet at det under din Aand maatte blive hvad det nu er. I Sommerens Lb haaber jeg at hilse paa dig og din Frue i Fredensborg; jeg er frst iforgaars flyvet paa Landet; det var tidligere min Tanke at have reist til Christiania, naar Scharf og Prices gik derop, men jeg kan aldrig komme ret til fast Beslutning naar Reisen gaaer nord paa, og da jeg nu i den sidste Tid har fra vor danske Consul ONeil i / Lissabon faaet Indbydelse at komme til ham i Efteraaret, opgav jeg, idet mindste for det frste, Norges Reisen, til jeg bliver ganske enig med mig selv om jeg tager mod Tilbudet at vre Gjest hos min portugisiske Ven. I forgaars kom jeg her til Basns, der ligger smukt ved Skov og Strand. Fra mit Vindue seer jeg ud over Vandet til Laaland. Efter Pintsen reiser jeg vist over til Grev Frijs paa Frisenborg, senere tager jeg til Glorup og den nrmeste Tour nordpaa bliver vel da til Sllerd og Fredensborg. Fru Henriques var meget henrykt over dit smukke Hjem, den Hygge og Elskvrdighed der aandede der. - Brev fra Dig tr jeg vel ikke vente, men den Forvisning beholder jeg, at Du og / din fortrffelige Kone venligt tnke paa mig. Nu maa jeg begynde at vre flittig igjen, ifjor var Sindet for tungt og "Krigen derovre" tog al min Tanke; hvor var jeg dog bedrvet! dog nu i den varme, fredlyse Sommer, lfter Sindet sig igjen. Du har, som sagt, i min Stue redet Sommer i By med din friske Bgegreen, din nye Bog; bring os igjen, om nogle Aar, en lignende, og i det Haab beholde og have vi Dig.

din taknemlig hengivne

H.C.Andersen.

TIl min kjre A. Bournonville!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Basns ved Skjelskjr den 26 Mai 1865.

Kjre, fortrffelige Ven!

Tak for Din Bog! den kom som en frisk Bgegreen ind i min Stue, eller rettere, den kom, som var det Dig selv, livlig, aandfuld veltalende, dit vsenlige Jeg i hele sin gode smukke Skikkelse. Du siger saa mangen slaaende Sandhed, der skal og maa klinge ud imellem os; Du tegner med raske Trk og faae Linier saameget af hvad der hrer Din Samtid til. Tak for Bogen og tak for at Du selv sendte mig den, det er igjen et fornyet Beviis paa at jeg er venlig i din Tanke. Jeg er ogsaa meget glad over det betnksomme Arangement, at man har faaet Dig til at opfriske, eller hvad det nok kaldes, paa ny at stte i Scene, tre af dine ldre Balletter; de er alle tre digteriske Arbeider, men jeg er gladest ved "Kermessen", det er et saa gte Ballet-Sujet at det under Din Aand maatte blive hvad det nu er. I Sommerens Lb haaber jeg at hilse paa dig og din Frue i Fredensborg; jeg er frst iforgaars flyvet paa Landet; det var te tidligere min Tanke at have reist til Christiania, naar Scharf og Prices gik derop, men jeg kan aldrig komme ret til fast Beslutning naar Reisen gaaer nord paa, og da jeg nu i den sidste Tid har fra vor danske Consul O Neil i Lissabon faaet Indbydelse at komme til ham i Efteraaret, opgive jeg, idet mindste for det frste, Norges Reisen, til jeg bliver ganske enig med mig selvom jeg tager mod Tilbudet at vre Gjest hos min portugisiske Ven. I forgaars kom jeg her til Basns, der ligger smukt ved Skov og Strand. Fra mit Vindue seer jeg ud over Vandet til Laaland. Efter Pintsen reiser jeg vist over til Grev Frijs paa Frisenborg, senere tager jeg til Glorup og den nrmeste Tour nordpaa bliver vel da til Sllerd og Fredensborg. Fru Henriques var meget henrykt over dit smukke Hjem, den Hygge og Elskvrdighed der aandede der. - Brev fra Dig tr jeg vel ikke vente, men den Forvisning beholder jeg, at Du og din fortrffelige Kone venligt tnke paa mig. Nu maa jeg begynde at vre flittig igjen, ifjor var Sindet for tungt og "Krigen derovre" tog al min Tanke; hvor var jeg dog bedrvet! dog nu i den varme, fredlyse Sommer, lfter Sindet sig igjen. Du har, som sagt, i min Stue sendt Sommer i By med din friske Bgegreen, din nye Bog; bring os igjen, om nogle Aar, en lignende, og i det Haab beholde og have vi Dig.

din taknemlig hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 40-41)