Dato: 20. maj 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden den 20 Mai 1854.

Kjre Ven!

Flere Dage har jeg allerede vret i Dresden og der hver Aften, i Intendantens Loge, besgt Theatret; Excellensen Lttichau er Intendant; vi talte sammen om det danske Theater og navnlig om dine Balletter, som jeg stillede paa den Plads de i Kunst-Verdenen indtage og fortalte ham om dit Ophold i Wien og din Mening om Balletten der; hvad jeg fortalte vakte meer og meer Excellensens Interesse, og da han selv er meget lidt tilfreds med Dands og Ballet i Tydskland var det hans srdeles nske at gjre dit Bekjendtskab og at formaae Dig til at enten i Sommer eller naar Du besger Wien, at aftale med ham om at bringe din Ballet her paa Theatret i Dresden, det er en stor, herlig Scene; her er ogsaa en slags Ballet, idet mindste to ret gode Dandserinder, den ene er fra Neapel. Von Lttichau vilde gjerne at Du med de Herrer og Damer hjemme fra Du tog med maaskee forundte Dresden et Ophold af en Maaned, dog derom og Betingelserne maatte I nrmere selv afgjre; jeg har paataget mig at udtale Dig hans nske, Du vil finde et taknemligt og poetisk sindet Publicum sagde han. Mange dygtige Mnd og Damer i Dresden have bedet mig ret at lgge Dig det paa Hjertet. Hils nu Alle dine kjre og tnk lidt paa

din hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[p skr over venstre hjrne:]

Til Hr Balletmester A. Bournonville Ridder af D.

Maxen ved Dresden den 20 Mai 1854.

Kjre Ven!

Flere Dage har jeg allerede vret i Dresden og der hver Aften, i Intendantens Loge, besgt Theatret; Excellensen Lttichau er Intendant; vi talte sammen om det danske Theater og navnlig om dine Balletter, som jeg stillede paa den Plads de i Kunst-Verdenen indtage og fortalte ham om dit Ophold i Wien og din Mening om Balletten der; hvad jeg fortalte vakte meer og meer Excellensens Interesse, og da han selv er meget lidt tilfreds med Dands og Ballet i Tydskland var det hans srdeles nske at gjre dit Bekjendtskab og at formaae Dig til at enten i Sommer eller naar Du besger Wien, at aftale med ham om at bringe din Ballet her paa Theatret i Dresden, det er en stor, herlig Scene; her er ogsaa en slags Ballet, idet mindste to ret gode Dandserinder, den ene er fra Neapel. Von Lttichau vilde gjerne at Du med de Herrer og Damer hjemme fra Du tog med maaskee forundte Dresden et Ophold af en Maaned, dog derom og Betingelserne maatte I nrmere selv afgjre; jeg har paataget mig at udtale Dig hans nske, Du vil finde et taknemligt og poetisk sindet Publicum sagde han. Mange dygtige Mnd og Damer i Dresden have bedet mig ret at lgge Dig det paa Hjertet. Hils nu Alle dine kjre og tnk lidt paa

din hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 20)