Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. maj 1870
Fra: Mads Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 27 Maj 1870

Histrede Hr. Etatsraad H. C. Andersen

Jeg har sgt Dem i Kjbenhavn i Dag; det vilde have vret mig en stor Glde at hilse paa Dem og jeg vilde tillige have bedet Dem, om en Tjeneste. Anton Nielsen og jeg agte nemlig at udgive en Almanak.endeel bedre end Flincks eller Wiisbecks, baade med Hensyn til Udstyrelse og Indhold og til denne ville vi bede Dem om at give os et lille Bidrag. Indtgten skal tilfalde den af os i Forening oprettede Folkehiskole i Vester Skjerninge. Hvis De vil glde mig med et Par Ord skriftlig, da er jeg paa Hotel Danmark i Baghuset Vrelse No 6 til paa Mandag. Senere i mit Hjem Hundstrup ved Svendborg. Mest vilde det dog glde mig hvis jeg inden min Afreise herfra kunde faa Lejlighed til at hilse paa Dem og sige Dem Mundtlig Tak for de mange glade Timer Deres Eventyr og andre Digtninger har sknket mig.

Med Hiagtelse og Taknemlighed

Deres

Hj.

Mads Hansen

Tekst fra: Solveig Brunholm