Dato: 30. maj 1829
Fra: Rasmus Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rifbjerg ved Rudkjbing 30 Maj 1829.

S.T.

Herr H. C. Andersen!

I Anledning af at jeg forgieves haver reist til Hovedstaden for at nyde den re at knytte en kort Samtale med Dem - jeg var nemlig paa Deres Bopl i St. Kongensgade No 33 den 25 Mai d.A. men De var, som der sagdes, reist paa Landet paa nogle Dage - og efter Hiemkomsten er jeg vaagnet ligesom inspireret i Tanken over 100 kr 50, som ingen vil dele med mig, og som formenes at vre ndvendig til Opfrelsen af Herrens Huus Ez 37,26. Desaarsag tager jeg mig herved den Frihed at sprge: Naar skal der begyndes at lgges en varig Grundvold til samme? Naar begynder den Ez. 34,26 lovede Velsignelsens Regn? hvorefter Jorden bliver velsignet. -

Iflge heraf en Tanke om Tiden

I Barndomstiden Aar Femten er

Uventet mig bleven srdeles kir.

I Sovetiden efter Maanders Viis

Jeg fyrgetyve nvner med fornyet Priis. -

Har Baal Sebub ikke nu paa det Bedste udvidst sin Have

Og drmmer vel ei om at den gaaer af Lave? -

Lst vre stedse, vor Konge og Gud!

Pr. 110, 2 Ords. 13,12 Sr 27,9

Rasmus Hansen Gaardfester

[Udskr:]/p|

Til ST

Hr H.C. Andersen

Kjbenhavn

Afleveres hos Etatsraad Collin.]

Frit

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)