Dato: 1. september 1849
Fra: Per Daniel Amadeus Atterbom   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Qvallstad den 1. September 1849.

Genom en olycka, som jeg ej kan frklara, erhll jag Deres biljett, daterad Upsala 2 Julii ej fr n efter tv veckors frlopp; i fljd hvaraf det var mig omjligt att medelst poste restante, under adress p Stockholm, efterkomma Deras vnliga begran. Sedan har jag ej vetat, hvarhn jag skulle adressera ngra rader till Dem. Frst nyligen har jag genom Tidninarna ftt hra, att De terkommit till Kpenhamn; och skyndar derfre, att lta hra af mig och tacka Dem af mitt hjertas innersta fr vr sista tyvrr dock alltfr korta samvaro. Jag hoppas, att dessa rader skola rigtigt framkomma utan all speciellare adress, n Kpenhamn och Digtern Andersen; ty jag kan ej frestlla mig, at ngon annan skulle behfvas.

Rtt ledsen var och r jag, att jag vid vrt mte i Upsala skulle vara en sjukling, s att jag ndgades fr Dem presentera mig ssom en mne stadd i sitt allermattaste nedan. men det kannu ej hjelpas; och jag fr nja mig med att hoppas bttre lycka en annan gng. Behll mig emellertid i en vnligt frltandnde hgkomst.

Straxt efter Deras afresa frn Upsala flyttade jag hit ut till detta vackra landstlle; men tv tre veckor frgingo innan min helsa fullt terstlldes. fven min hustru och min ldsta Dottor voro under samma tid krassliga. Men, ehuru denne sommar (i det hela) fortfarit att icke vara just en af de comfortablaste, s ro vi dock nu lngesedan allesammans ter friska och vid gladt mod. Just vid den tidpunkt, d vi brjade nyo vare det, ankom Deras korta, men p vnskap och glada underrttelser rika skrifvelse, som gaf oss alla det lifligaste nje. Pepparkaks-fventyret i Leksand var alldeles ypperligt. Att invnerna i Tuna Prstegrd skulle hgligen behaga Dem, var ngonting, som vi kunde frutse.

Jag skrev nyss til Hauch, att jag mnar innan kort ter nedtage min harpa ur piltrdet, der hon s lnge varit begrd af min snggudinnas f vnner. Dock ndgas jag dessfrinnan afbrda mig nnu ett stycke litteraturhistoriskt arbete, hvars freml r Atlantikans frfattare, den gamle Olof Rudbeck. Min minnesteckning fver honom utkommer i den nu under trckning varande delen af Svenska Akademiens Handlingar. Femte delen af "Sv. Siara och Skalder" (innehllande Thorid och Lidner) utkomemr i dessa dagar.

Alla de mina frena sig med mig i de hjertligaste helsningar. Vi ga nu ocks Deras portrait, och har nyligen i tysk fversttning lst Deras sjelfbiographi. fverallt i huset - p bokhyllan, p borden, p fortepianoet, i fnstren - ser man Deras sagor, fventyr och friga skrifter: s att vi samtligen lefva i fortfarande andligt umgnge med vr ofrgtlige Andersen.

Det lilla bladet fr Deras Album medfljer. Brev Urskta det matta uttrycket af en knsla, med hvilken jag icka dessmindre anser mig berttigad att rknas ssom

en bland Deras varmaste vnner

Atterbom.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter