The Hans Christian Andersen Center

Dato: 1. september 1826
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin. [ca. 1. September 1826?]

Jeg har fřr sagt Dem, kićre Andersen, at De ikke maa blive urolig fordi mine Svar paa Deres Breve, ikke indlřbe saa snart, som De řnsker og venter det; saaledes i Henseende til det Forslag, De for noget siden giorde mig, og som man ikke maa tage nogen overilet Beslutning om.

Det, hvorom De skriver mig til i Dag, anseer jeg for en Bagatel, som det ej er vćrd at tage sig nćr, hvormange meener De, der lćgge Mćrke til det? og hvor snart er det ikke glemt? Tćnk De aldrig derpaa, men pas trolig Deres Skolebřger. Med Deres sidste Charakterer var jeg meget fornřiet.

Lev nu vel og forjag alle de utidige Griller med Skole-Arbeide.

Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ćldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus