Dato: 18. november 1828
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjb: 18 November 1828

Kjre Hr Professor

Frst vil jeg gratulere Dem dernst komme med to Undskyldninger, den ene, fordi jeg plager Dem med mine ulselige Runer, den anden, fordi jeg endogsaa sender Dem en Subscriptions Plan. - De veed da at jeg er sluppen over Artiums Gjerdet, ind i Philosophiens, mig ubekjendte, Gebeet. - En lang Tid har jeg nu vret frie for lrde Sager, da Forelsningerne endnu ikke ere begyndte, denne har jeg benyttet til at nedskrive en heel Deel Ideer der lnge har spget i mit Hoved og saaledes er der opstaaet en: Fodreise til Amager, der har gjort Lykke hos de Kjendere jeg har lst den for; i Flyveposten stode i Fredags nogle Prver, som jeg formoder De allerede har lst, hvis ikke vil jeg bede Dem at lse den. Der kommer endnu i to Nummere og saaledes kan Enhver jo forud faae en Idee derom. De enkelte, meddelt[e] Prver have vakt Opmrksomhed her i Byen og mine Venner raade mig derfor, selv at vre Forlgger; rundt om i Landet, selv til Norge er der sendt Planer, og jeg troede at der vistnok ogsaa vilde vre de i Sor som nok gad lse min Bog, men nu er De den eneste jeg synderligt kjender til og jeg tager mig derfor den Frihed at sende Dem en Plan, overbeviist om at De nok vil tage Dem lidt af den, og slet ikke blive vred paa mig for den Uleilighed jeg forvolder Dem. I det seneste om 14 Dage, vilde jeg gjerne have den tilbage, hvis De glder mig med et Brev er min Adresse: -

store Kongensgade No 33. 3die Sahl.

Siig mig da ogsaa rligt Deres Dom angaaende de enkelte Prver i Flyveposten, og vr overbeviist om at det slet ikke er det Heldigste jeg har pillet ud, det er kun de Stykker, som bedst lode sig meddele i enkelte Nummere. Jeg har ellers et Stykke under Arbeide, som jeg haaber kan blive antaget, Dr: Heiberg finder at det er een af de mest originale Ideer jeg er faldet paa, nemlig, at Publicum selv spiller med; De skal faae at see det lader sig gjre om man end ikke skriver en: gestiefelte Kater. De maa endelig hilse Deres gode Kone ret meget fra mig; gid jeg havde de bekjendte 10 Mile-Stvler [saa] vilde jeg snart aflgge Dem en lille Vesit.

Til Sommeren kommer jeg til Fyhn, og haaber altsaa paa Gjennemfarten at komme ind i Sor. - Stadsen her i Kjbenhavn har De vist nok lst nok om, saa jeg ikke vil pine Dem med mere. -

I Sndags saae jeg det nye Theater, Localet er meget smukt; Liniedandsen et sandt Kunstykke; men Pantominen saa uendelig slet at det ikke kan udtrykkes med Ord. Der lod sig ogsaa hre een Pibe, og det halve Publicum hyssede saa den anden halvdeel vaagnede derved. - Nu lev vel, vr ikke vred for min Dristighed.

Deres taknemlige Andersen.

[Udskrift:] ST. Hr.Professor Ingemann

i

Sor.

frit.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjb: 18 November 1828

Kjre Hr Professor

Frst vil jeg gratulere Dem dernst komme med to Undskyldninger, den ene, fordi jeg plager Dem med mine ulselige Runer, den anden, fordi jeg endogsaa sender Dem en Subscriptions Plan. - De veed da at jeg er sluppen over Artiums Gjerdet, ind i Philosophiens, mig ubekjendte, Gebeet. - En lang Tid har jeg nu vret frie for lrde Sager, da Forelsningerne endnu ikke ere begyndte, denne har jeg benyttet til at nedskrive en heel Deel Ideer der lnge har spget i mit Hoved og saaledes er der opstaaet en: "Fodreise til Amager", der har gjort Lykke hos de Kjendere jeg har lst den for; i Flyveposten stode i Fredags nogle Prver [], som jeg formoder De allerede har lst, hvis ikke vil jeg bede Dem at lse den. Der kommer endnu i to Nummere og saaledes kan Enhver jo forud faae en Idee derom. De enkelte, meddelt[e] Prver have [overstr: gjort] vakt Opmrksomhed her i Byen og mine Venner raade mig derfor, selv at vre Forlgger; rundt om i Landet, selv til Norge er der sendt Planer, og jeg troede at der vistnok ogsaa vilde vre de i Sor som nok gad lse min Bog, men nu er De den eneste jeg synderligt kjender / til og jeg tager mig derfor den Frihed at sende Dem en Plan, overbeviist om at De nok vil tage Dem lidt af den, og slet ikke blive vred paa mig for den Uleilighed jeg forvolder Dem. I det seneste om 14 Dage, vilde jeg gjerne have den tilbage, hvis De glder mig med et Brev er min Adresse: -

store Kongensgade No 33. 3die Sahl.

Siig mig da ogsaa rligt Deres Dom angaaende de enkelte Prver i Flyveposten, og vr overbeviist om at det slet ikke er det Heldigste jeg har pillet ud, det er kun de Stykker, som bedst lode sig meddele i enkelte Nummere. Jeg har ellers et Stykke under Arbeide, som jeg haaber kan blive antaget, Dr: Heiberg finder at det er een af de mest originale Ideer jeg er faldet paa, nemlig, at Publicum selv spiller med; De skal faae at see det lader sig gjre om man end ikke skriver en: "gestiefelte Kater".

De maa endelig hilse Deres gode Kone ret meget fra mig; gid jeg havde de bekjendte 10 Mile-Stvler vilde jeg snart aflgge Dem en lille Vesit.

Til Sommeren kommer jeg til Fyhn, og haaber altsaa paa Gjennemfarten / at komme ind i Sor. - Stadsen her i Kjbenhavn har De vist nok lst nok om, saa jeg ikke vil pine Dem med mere. -

I Sndags saae jeg det nye Theater, Localet er meget smukt; Liniedandsen et sandt Kunstykke; men Pantominen saa uendelig slet at det ikke kan udtrykkes med Ord. Der lod sig ogsaa hre een Pibe, og det halve Publicum hyssede saa den anden halvdeel vaagnede derved. - Nu lev vel, vr ikke vred for min Dristighed.

Deres taknemlige Andersen. /

[Udskrift:] ST. Hr.Professor

Ingemann

i

Sor.

frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 18-21)