Dato: 27. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjre Ven!

Basns ved Skjelskjr den 27 Mai 1870.

Maa jeg for i Dag sende Dig det Brev som Professor Schidte vil vre saa venlig at lgge ved Bogen som han lovede mig at overbringe Kaulbach, jeg vil haabe at han er i Mnchen, er han ikke, da beder jeg dog at Bog og Brev maa blive afleveret i Kaulbachs Bopl. Du kan selv lse Brevet, som din Fader har oversat for mig, da Du jo veed at jeg ikke godt kan det med dette "Der, Du, Das", som Holberg siger. Bring Hr Professor Schidte min hjertelige Hilsen og Tak! jeg nsker ham en fornielig Reise. Du tager vel een af de frste Dage, med dine Forldre til Hellebk, gid nu Veiret maa blive varmt og godt, endnu fryser jeg og gaaer med min tykke Vinterfrakke. Fr min Afreise var jeg hos Dr Bergse, men var ikke saa heldig at trffe ham; naar jeg kommer til Byen vil jeg gjentage Besget, han interesserer mig srdeles ved sit betydelige / digteriske Talent. Gld mig, om ikke lnge, med et Par Ord, Du veed hvor kjr Du er mig. Lad mig vide hvorledes Du har det og vore flles Bekjendter og Venner. Bring ogsaa min Hilsen til dem Du trffer paa. - Jeg bliver endnu en Tid her paa Basns, men som Du veed, jeg er ogsaa indbudt til Holsteinborg og til Frijsenborg. Dersom Fru Melchior og Dttre komme til Kjbenhavn i Juli, da er jeg velkommen paa "Rolighed" og da seer jeg ogsaa Dig, selv om jeg skal dampe ned til Hellebek. Theodor lever vel glad og godt, har ingen Sorg af Vappe? Jeg er for ieblikket eneste qjst paa Basns, Otto Scavenius fulgte forleden ind med Mogens Frijs og kommer ikke her tilbage fr i nste Uge. Hils dine Forldre og Sster. Vil Du forelbig takke din Fader for den tydske Gjengivelse af mit Brev. * Hr Carl Boye haaber jeg erindrer at forny min Lottoriseddel, fr den sidste Dag, da denne er forseent staaer i Avisen.

Din trofaste H.C. Andersen

* Er Udskriften til Kaulbach ikke i rette Stiil da skriv den paa en anden Convolut og st om Brevet.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 120-21)